Aktuální informace


PŘIJÍMÁM PLATEBNÍ KARTY
Prodej KetoDiet, dárkových a předplacených poukazů nepřerušen.


Obchodní podmínky

Masérské studio Vlaďky Strnadové, Bavlnářská 527, Semily  IČO : 68501081


1.Základní ustanovení

 

 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodejcem produktů (služby uvedené na www.masaze-vladka.cz v provozovně Bavlnářská 527, Semily)    a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

 

Provozovatel poskytuje masérské služby na základě platného živnostenského oprávnění  a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky,     e-mailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

  1. Objednávka služeb

 

Termín návštěvy

 

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

 

Přeobjednáni

 

Pokud se nemůžete v dohodnutém terminu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky nebo e-mailem,  nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám  možnost obsadit místo jinou klientkou/klientem.

 

 Pozdní příchod

 

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetřeni v čase, na který je objednán.

 

 Dárkový poukaz

 

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu, poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.  Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

 

 Odmítnutí služby

 

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

 

  1. a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

 

  1. b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

 

  1. c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

 

  1. d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 

 

 

Osobní věci a cennosti

 

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

 Ceníky

 

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele.  Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

 

Prodej produktů

 

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

 

  1. Reklamace služeb

 

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.  Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží.

V opodstatněných případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel povinen se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení se na provozovnu v předem dohodnutý čas, nemůže být reklamace vyřízena. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednáni vymáhány po zákazníkovi.

 

  1. Platnost a účinnost

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1.2020.

 

 Děkuji za respektování obchodních masérského studia. Těším se na Vaši návštěvu.